Het Waterbouwkundig Laboratorium levert expertise om:

  • de nautische veiligheid van de scheepvaart te verbeteren;
  • wateroverlast en watertekort op een effectieve en efficiënte wijze aan te pakken;
  • veilige, efficiënte en effectieve watergebonden infrastructuur te ontwikkelen;
  • bij te dragen tot het waterwegen-, kust- en havenbeleid, als deel van de economische ontwikkeling, rekening houdend met de leemilieucomponent.

‘Kust en Maritieme Toegangswegen’ omvat:

  • de waterbeweging veroorzaakt door stroming en golven;
  • de interactie tussen deze waterbeweging en het transport van sedimenten langs de kust, in rivieren en in havens;
  • de  effecten van constructies voor bescherming tegen overstromingen en voor maritieme toegankelijkheid op de hydrodynamica, de sedimenten en de morfologie aan de kust en in het Schelde-estuarium.

Dat waterbeheer meer inhoudt dan het zorgen voor een vlotte en snelle waterafvoer om wateroverlast en overstromingen te voorkomen, is al enkele jaren een gegeven. Er wordt steeds meer aandacht besteed aan het vasthouden en bergen van water en een waterbeheerder kan niet meer rondom de andere functies van de waterweg zoals natuur, recreatie, scheepvaart, drinkwater,…

Schepen worden alsmaar groter. Zij opereren in vaarwateren waarvan de afmetingen niet even snel toenemen. Dit betekent dat schepen relatief minder ruimte hebben om te varen. Met als gevolg: hun manoeuvreerruimte wordt kleiner, hun manoeuvreerbaarheid moeilijker. Op het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) focussen we ons precies op varen in deze moeilijke omstandigheden.

Waterbouwkundige Constructies voert onderzoek uit naar het hydraulische gedrag van waterbouwkundige constructies, die belast worden door bijvoorbeeld stroming, scheepsgolven, windgolven en waterdruk. Voornamelijk worden studies uitgevoerd met betrekking tot constructies als sluizen, rivier- en zeedijken, keermuren, in- en uitlaatconstructies, vispassages, oever- en bodembescherming, stuwen en kust gebonden infrastructuur