Meetcampagnes en -instrumentarium

Het operationeel meetnet van het Waterbouwkundig  Laboratorium - Hydrologisch Informatiecentrum omvat de real-time monitoring van waterpeilen, debieten en neerslag op een 200-tal locaties op en langs de Vlaamse waterwegen ter ondersteuning van het dagdagelijkse waterbeheer door W&Z nv, nv de Scheepvaart en afdeling Maritieme Toegang en ter ondersteuning van de permanentieprocessen van het Hydrologisch Informatiecentrum. Daarnaast worden verspreid op de waterwegen ook het sedimenttransport en andere fysische parameters real-time gemonitord over de seizoenen en jaren heen.

Het meetteam organiseert ook projectgebonden meetcampagnes, zowel op vraag van interne als externe klanten. Wij bieden hierbij een klantgerichte oplossing aan voor vaak complexe monitoringsvragen in  het Zeescheldebekken en op andere waterwegen en ook in de Vlaamse kustzones.  De meetcampagnes omvatten het volledig traject, gaande van verkenning, organisatie en voorbereiding, over mobilisatie, uitvoering en demobilisatie, tot oplevering factual data inclusief factual data rapport. Ter uitvoering hiervan beschikt het WL over een uitgebreide set hoogtechnologische meetapparatuur.

 • Q-liner, Streampro en Riogrande ADCP (met trimaran)Q-liner
 • Aquadopp – ADCP
 • AWAC - ADCP
 • Hoogfrequente Druksensoren
 • Mini-, Micro-, CERA, Baro divers en CTD divers
 • YSI en Aanderaa multiparametertoestellen met verschillende sensoren:
  • Turbiditeit
  • Druk
  • Conductiviteit
  • Temperatuur
  • Stroomsnelheid en -richting
 • Aquascat Multifrequente ABS
 • Vector ADV
 • LISST-100X
 • Valeport ECM (elektromagnetische stroomsnelheidsmeters)
 • Sand Ripple Profiler
 • Mobile Log-a Level golfmeter
 • Mobiel ISCO staalnametoestel
 • Dompel- en centrifugaalpompen voor waterstaalname
 • Van Veen grijper
 • Isokinetisch waterstaalnameapparaat
 • 4 INOX meetframes voor uitzetten op zee/rivierbodem
 • OBS gekoppeld met Campbell datalogger

Tenslotte adviseert het meetteam bij gespecialiseerde metingen om in-situ sliblagen en slib-eigenschappen in beeld te brengen. Zij begeleidt de interne en externe klant bij het inzetten en evaluatie van de opgenomen data van geofysische meettoestellen:

 • Akoestische bathymetrische toestellen (single beam; multi beam)
 • In-situ densiteit profilerende toestellen (verschillende meetprincipes: gamma-stralen, X-stralen, akoestisch, trilvork, druk/vrije val cone penetrometer)
 • Reologische toestellen (draaiende rheometer, vrije val cone penetrometer, trilvork)

naar boven