Varen in Ondiep en Beperkt Water

compilatiefoto nautisch onderzoek

Onderzoeksdomein

Kenniscentrum "Varen in Ondiep en Beperkt Water"

Simulator

Sleeptank

Projecten

Conferenties


Onderzoeksdomein

Schepen worden alsmaar groter. Zij opereren in vaarwateren waarvan de afmetingen niet even snel toenemen. Dit betekent dat schepen relatief minder ruimte hebben om te varen. Met als gevolg: hun manoeuvreerruimte wordt kleiner, hun manoeuvreerbaarheid moeilijker. Op het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) focussen we ons precies op varen in deze moeilijke omstandigheden.

Kenniscentrum "Varen in Ondiep en Beperkt Water"

Het kenniscentrum "Varen in Ondiep en Beperkt Water" wordt samen met de Universiteit Gent – Afdeling Maritieme technologie uitgebouwd. Hier verzamelen wij zowel wetenschappelijke inzichten als praktijkervaring rond dit onderwerp. Onze ambitie bestaat erin deze know-how up-to-date te houden, steeds verder te verfijnen en met anderen te delen.   Het kenniscentrum beschikt over een eigen website: www.ondiepwater.be (enkel Engelstalig).

De kennis die wij opdoen gebruiken wij om kwalitatief advies te verlenen. Wij denken hierbij vooral aan de verdere ontwikkeling van toegankelijke Vlaamse waterwegen en een aangepast toelatingsbeleid.

Wij streven niet alleen naar meer, maar ook naar betere kennis. Concreet doen we dit door:

Ons kenniscentrum werkt nauw samen met de Universiteit Gent – Afdeling Maritieme technologie.

Wij kunnen op het deskundig advies van verschillende belangrijke spelers uit de binnenlandse maritieme wereld rekenen.

Projecten

 • Scheepsinteractie
 • Oevereffecten
 • Ondiep water
 • Vrij varend
 • Opmeten van scheepsbewegingen
 • Nautische bodem
 • Toegankelijkheidsbeleid
 • Navigatie binnenvaartschepen
 • Scheepshydrodynamica in een sluis

Simulator

Het WL beschikt over scheepssimulatoren voor zeevaart, sleepvaart en binnenvaart. Zij worden gebruikt om mensen te leren varen in kritische situaties. Daarnaast leveren zij interessante informatie bij het ontwerpen van waterbouwkundige constructies, vaarwegen en –procedures.

Deze simulatoren (gecertifieerd volgens de Scheepvaartcontrole) stellen wij ook ter beschikking voor de opleiding van loodsen en stuurlui (STCW conventie, Londen 1995).

Studiewerk

 • Ontwerp van waterbouwkundige werken: toegangsgeulen, havenmonden, sluistoegangen, zwaaikolommen en insteekdokken.
 • Ontwerp van nautische procedures en hulpmiddelen: Ontwerpen en testen van nautische procedures door middel van sleepboten en naderingsmanoeuvres.
 • Risicoanalyses: Bepalen van de grenzen van de  omgevingscondities voor een veilig scheepvaartverkeer.

Sleeptanknaar boven

Het WL beschikt ook over een "Sleeptank voor manoeuvres in Ondiep Water" Deze wordt ingeschakeld voor proeven met scheepsmodellen in ondiep water. Op basis van de resultaten van dit experimenteel onderzoek kunnen wij wiskundige modellen afleiden. Deze modellen gebruiken we om de werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk na te bootsen in de simulatoren.

Studiewerk

 • Om het manoeuvreergedrag van schepen na te bootsen ontwikkelen we numerieke modellen.
 • Oevereffecten
 • Zeegangsproeven:  Impact van golven op het gedrag van een schip.
 • Schip-schip interactie: Meten van de krachten die schepen op elkaar uitoefenen.
 • Nautische bodem: Bestuderen van de manoeuvres van een schip dat boven slib in ondiep water vaart.

Projecten

Toegepast onderzoek

Fundamenteel onderzoek

Conferenties

naar boven

 

Waterbouwkundig Laboratorium
Berchemlei 115
B-2140 Antwerpen

Tel. +32 3 224 60 35
Fax +32 3 224 60 36

Hoe ons bereiken?

Het kenniscentrum heeft een eigen website: www.ondiepwater.be  [enkel Engelstalig].

Meer informatie

Nieuwsbrief:

Het kenniscentrum verspreidt een periodieke nieuwsbrief (Engelstalig). Deze nieuwsbrief kan je eenvoudig aanvragen via e-mail.

Brochure:

pdf bestandNautisch onderzoek: sleeptank en simulator (1.57 MB)

Presentatie:

pdf bestandKenniscentrum Varen in Ondiep en Beperkt Water (5.54 MB)