Scheepssimulatoren

De scheepsmanoeuvreersimulator is een instrument om ontworpen vaarwegen in een virtuele omgeving te testen. Het Waterbouwkundig Laboratorium beschikt over 3 simulatoren:

Op SIM 360+ en SIM 225 heeft men de mogelijkheid om met verschillende types van schepen te varen waaronder zeeschepen, kusters en sleepboten. LARA is een specifieke scheepsmanoeuvreersimulator voor binnenvaartschepen.

In een simulator worden scheepsmanoeuvres nagebootst als volgt:

  • Bewegingen van het schip zijn te merken aan de instrumenten op de navigatiebrug & door de ramen (buitenbeeld);
  • De navigator merkt hoe het schip zich gedraagt; 
  • Door de aangepaste bevelen (roer, telegraaf, sleepbootassistentie) die de navigator geeft, wordt het schip bestuurd; 
  • De krachtenwerking op het schip wordt berekend (wiskundig model); 
  • De snelheid en nieuwe postie van het schip worden bepaald en getoond op instrumenten en buitenbeeld.