Publicatie gebruiksovereenkomst

Gebruiksvoorwaarden

De studierapporten zijn door de aanvrager enkel te gebruiken in het kader van de hieronder beschreven opdracht. Het indienen van een aanvraag impliceert dat men akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden.
Deze studierapporten zijn auteursrechterlijk beschermd en het gebruik ervan is aan volgende strikte voorwaarden verbonden:

  1. De studierapporten en de gegevens/informatie hierin opgenomen dienen als vertrouwelijk behandeld te worden.
  2. Van de studierapporten mogen slechts in kleine hoeveelheden papieren werkdocumenten afgeleid worden door middel van plotters of kopieerapparatuur.
  3. De gegevens mogen niet gecommercialiseerd worden.
  4. De studierapporten mogen nooit zonder voorafgaandelijke toestemming van het Waterbouwkundig Laboratorium en opdrachtgever doorgegeven worden aan derden, ongeacht de vorm waarin ze zich bevinden.
  5. De studierapporten mogen niet zonder overleg met de eigenaar en de opdrachtgever van de studie op internet gepubliceerd worden.
  6. De eigenaar, noch het Waterbouwkundig Laboratorium kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van of naar aanleiding van het gebruik van de gegevens/informatie vermeld in deze studierapporten.
  7. De gebruiker zal ter staving van een stelling in een publicatie (rapport, artikel, interne nota, lijst niet limitatief) waarin gebruik of melding wordt gemaakt van de gegevens/informatie, de eigendom en/of de bron ervan opnemen.
  8. De gebruiker zal de, van de studierapporten afgeleide publicaties (bij voorkeur digitaal) overmaken aan de opdrachtgever van de aangevraagde studie en aan het Waterbouwkundig Laboratorium. Men verklaart zich akkoord met het feit dat het Waterbouwkundig Laboratorium de referenties beschikbaar maakt via het bibliotheeksysteem.
  9. Het aanvragen van een studierapport impliceert niet automatisch dat het WL dit ter beschikking kan stellen. Bij iedere aanvraag beslist het WL in samenspraak met de eigenaar of wanneer en welke vorm het aangevraagde rapport wordt overgemaakt en brengt de aanvrager van deze beslissing op de hoogte. Tegen deze beslissing is geen verweer mogelijk.