Rapporten, adviezen en artikels

Onze onderzoekers publiceren zowel in eigen reeksen als in uitgaven van derden. De publicatielijst per jaar is via onze catalogus raadpleegbaar:

Publieke studierapporten en publicaties kun je raadplegen in onze bibliotheek.

(Digitale) kopieën van studierapporten zijn gratis voor overheidsinstanties, studiebureaus en universiteiten. Dit gebruiksovereenkomst-formulier dient hiervoor ingevuld te worden.