Publicaties

Het Open WL Archief omvat alle vrij digitaal toegankelijke onderzoeksresultaten van dit instituut. Je vindt hierin rapporten, artikels, congresverslagen, posters,  presentaties, enz.

Klik op de afbeelding hieronder voor meer info:

open fhr archive

In 2013 erfde het Waterbouwkundig Laboratoriumportret jj peters het volledige archief van wijlen ereprofessor en ingenieur J.J. Peters, internationaal expert op het gebied van sedimenttransport, rivierhydraulica en morfologie.

Het merendeel van z’n werk hebben we toegankelijk gemaakt via een zoekinterface.