Waterbouwkundig Laboratorium

Het Waterbouwkundig Laboratorium is een aerial photo Flanders Hydraulics Researchexpertisecentrum dat wetenschappelijk onderzoek doet naar de effecten van water in beweging. Wij onderzoeken de invloed van menselijke activiteit en van de natuur op watersystemen en de gevolgen ervan voor de scheepvaart en voor de watergebonden infrastructuur.


Ons onderzoek ondersteunt de Vlaamse overheid. Maar ook privé instellingen en internationale organisaties doen beroep op onze gespecialiseerde kennis.

Het Waterbouwkundig Laboratorium is een afdeling van de Technisch Ondersteunende Diensten van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.

Zicht op lokaal 'Palingplaat'
 
Ons team telt meer dan 140 medewerkers. Samen werken we aan 3 kernopdrachten:

  • optimalisatie van waterbouwkundige constructies (havens, sluizen, dammen, dijken, stuwen...);
  • veilige en vlotte manoeuvreerbaarheid van schepen in Vlaamse havens en op Vlaamse binnenwateren;
  • efficiënt beheer van de waterstanden van de Vlaamse waterlopen en het formuleren van doeltreffende maatregelen om de gevolgen van watertekort of overlast te bestrijden.

Waterbouwkundig Laboratorium
Berchemlei 115
B-2140 Antwerpen

Tel. +32 3 224 60 35
Fax +32 3 224 60 36

Hoe ons bereiken?