Stroomgoten

Gebruik

In de stroomgoot voeren we onderzoek uit naar o.a. stromingspatronen, ladingsverliezen, e.d. bij schutsluizen, vispassages, gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG), gereduceerde getijgebieden (GGG), enz.

Grote stroomgoot

Afmetingen

  • lengte: 56,20 m;
  • breedte: 2,40 m;
  • hoogte: 1,45 m.

Het maximale debiet van deze goot bedraagt 400 l/s en de maximale waterdiepte 1,30 m. Aan het afwaartse uiteinde kan het waterniveau ingesteld worden door middel van een kantelstuw.

Kleine stroomgoot

Afmetingenstroomgoot

  • lengte: 34,80 m;
  • breedte: 0,56 m;
  • hoogte: 0,76 m.

Dit kanaal is over een lengte van 20 m voorzien van glazen wanden en door de beweegbare bodem kan het gebruikt worden als hellend kanaal. Het is uitgerust met een wagen en kan gebruikt worden voor het ijken van meettoestellen.