Nautische bodem

  • Het project “nautische bodem” omvat het onderzoek naar Nautische bodemmanoeuvreren boven slib in ondiep water en het onderzoek naar hoe diep de kiel van het schip in het slib mag steken om nog veilig te manoeuvreren;
     
  • Slib is een vloeibare laag van klei/modder, maar de proeven worden uitgevoerd met een laag “kunst”slib op de bodem;
     
  • 78 combinaties van slibsoort, dikte van de laag en kielspeling zijn reeds beproefd (duurtijd 39 maanden).