Effecten op manoeuvreerbaarheid van een schip

compilatiefoto manoeuvreerbaarheid

 • De beperkte waterdiepte zal de drukverdeling onder het schip wijzigen en leiden tot een toename van de hydrodynamische krachten. De manoeuvreerbaarheid wordt moeilijker wat zich onder andere uit in een aanzienlijke toename van de draaicirkel van het schip;
   
 • De squat (inzinking en vertrimming van het schip) neemt toe met afnemende kielspeling wat de kans op bodemraking vergroot. Een analoge opmerking kan gemaakt worden voor de toegangswegen die onderhevig zijn aan invloed van golven. Door de golven zal het schip stampen, dompen en slingeren. Bij een groter schip kunnen die stamp- en dompresponsie kleiner zijn, afhankelijk van het golfspectrum, maar toch verhoogt de kans op bodemraking door de kleinere kielspeling en het grotere effect van de slingerbeweging (ten gevolge van golven, wind, bochten) bij bredere schepen;
   
 • Naar een drukke haven zoals die van Antwerpen is er veel scheepstrafiek. De schepen kruisen elkaar en kunnen elkaar oplopen, waarbij de hydrodynamische drukvelden van beide schepen met elkaar kunnen interageren en er krachtwerkingen tussen beide schepen ontstaan. Deze schip-schip interactie kan ervoor zorgen dat de schepen naar elkaar toe getrokken worden, met een ongeluk tot gevolg. Met de toenemende grootte van de schepen neemt de kans op deze interactie eveneens toe;
   
 • Niet alleen is er interactie tussen de schepen onderling, maar ook tussen schip en oever. Indien het schip excentrisch vaart ten opzichte van een oever dan is het hydrodynamisch drukveld verschillend aan stuurboord en bakboord. Als een gevolg hiervan wordt het schip aangezogen door de oever. Dit fenomeen wordt opnieuw versterkt bij kleinere kielspelingen;
   
 • In verschillende havens wereldwijd accumuleert slib zich op de bodem van de vaargeul. Dit slib dient weggebaggerd te worden.
   
 • Het bovenste gedeelte is echter meestal vloeibaar slib, dat moeilijk gebaggerd kan worden. Indien de diepgang van de schepen toeneemt dan komt de kiel in contact met deze sliblagen. Zelfs bij een kleine speling tussen de top van de sliblaag en de kiel van het schip is de invloed op de manoeuvreerbaarheid van het schip merkbaar.